ایمیل های ایرانی

در این صفحه به معرفی سرویسهای رایگان و غیر رایگان پست الکترونیک ( ایمیل ) ایرانی خواهیم پرداخت .

در حالیکه تعداد زیادی سرویس ایمیل بسیار خوب ایرانی در حال حاضر در حال رقابت با یکدیگر بوده و توانسته اند تعداد بسیار زیادی مخاطب ایرانی را به خود جلب و جذب کنند، برخی هنوز از عدم وجود جایگزین ایرانی مناسب بجای سرویسهای جاسوسی استعماری بیگانه دم می زنند.

آیا این افراد به خود جرات خواهند داد تا به خدمت خود به سرویسهای استعماری بیگانه و استثمار منافع ایرانیان و توهین و تحقیر به جوانان دانشمند فناوری اطلاعات ایرانی اعتراف کنند؟

/ 0 نظر / 19 بازدید